Un tramvai defect

Adam se trezise greu în acea zi. Deși era destul de dimineaţă el era în întârziere. Încerca să se obişnuiască cu ideea că va întârzia la servici. Văzu că vine un tramvai și deja începea să spere că poate nu va întârzia foarte mult. Când tramvaiul se apropie Adam văzu că scria DEFECT în locul unde ar fi trebuit să fie numărul tramvaiului. Adam oftă și privi resemnat tramvaiul care se apropia. Când tramvaiul a ajuns în stație, acesta se opri. Vatmanul coborî. Luă drugul de fier și „făcu macazul”. Când să urce înapoi în cabină, vatmanul se uită spre Adam și îi zise zâmbind:
– Haide, urcă!
Adam se uită derutat la ușile închise. Vatmanul îi surprinse privirea și spuse:
– Doar nu vrei să urci în spate. Vino aici în cabină!
Adam se sui în cabină lângă vatman. Vatmanul întinse mâna pe lângă Adam și închise ușa. Apoi reveni pe scaun, privi cu atenție în față și porni tramvaiul. După ce au trecut de intersecție vatmanul se întoarse spre Adam, îl privi cu atenție și îi spuse:
– Cred că te-am confundat, dar probabil că aşa a vrut Dumnezeu.
Adam nu știu ce să zică așa că tăcu.
– Pe mine mă cheamă Mihai, zise vatmanul deodată și îi întinse mâna lui Adam.
Adam dădu mâna cu vatmanul.
– Pe mine mă cheamă Adam, zise el.
Auzindu-i numele, vatmanul dădu din cap zâmbind:
– Pe Adam trebuie să-l ştim cu toţii. Dar Eva unde e?

pentru a citi toată postarea dați un clic aici

Reclame